Tačnost informacija značajno povećava verovatnoću donošenja dobre odluke. Kada su u pitanju odluke sa snažnim uticajem na javni interes ova tačnost mora sve da nas interesuje. Ako su u pitanju odluke koje utiču na globalne javne interese, onda ova tačnost interesuje sve.

Kompletan tekst dostupan je u XXXVI broju biltena “Progovori o pregovorima” Beogradske otvorene škole, kojem možete pristupiti OVDE, a koji takođe možete preuzeti u nastavku.