RES fondacija i Beogradska otvorena škola su 13. i 14. juna 2017. godine u Beogradu u hotelu Park, organizovale Obuku za uspostavljanje delotvornog sistema energetskog menadžmenta u jedinicama lokalne samouprave. Obuci je prisustvovalo preko 30 predstavnika iz 18 gradova i opština. Cilj obuke bio je podrška jedinicama lokalne samouprave iz Srbije u uspostavljanju delotvornog sistema energetskog menadžmenta, kao osnove za razvoj lokalne zajednice.

Učesnici su imali priliku da se bliže upoznaju sa dobrobitima kojima energetski menadžment doprinosi razvoju lokalne zajednice, sa praktičnim i teorijskim aspektima uspostavljanja i upravljanja sistemom. Prvog dana Obuku su otvorili Mirjana Jovanović iz Beogradske otvorene škole i Aleksandar Macura iz RES Fondacije. U nastavku, usledilo je predstavljanje rezultata i iskustava iz primera dobre prakse grada Šapca. Učesnicima su se obratili zamenik gradonačelnika grada Šapca, gospodin Dušan Kostadinović, zatim član Gradskog veća grada Šapca, gospodin Slaviša Kostadinović i energetski menadžer Šapca, gospodin Slobodan Jerotić. Tokom izlaganja svi govornici su se složili da je za uspešno uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta važan set faktora, a pre svega politička volja donosioca odluka i stručnost i predanost zaposlenih koji rade na pitanjima lokalne energetike. Kao najveći problem predstavnici Šapca naveli su finansije i veliki rad i upornost koji su neophodni da bi se obezbedila sredstva za projekte energetske efikasnosti.

U drugom bloku predavanja učesnicima se obratio gospodin Stevan Vujasinović, stručnjak za komunikaciju i odnose sa javnošću iz UNDP Serbia, koji je naglasio važnost dvosmerne komunikacije energetske efikasnosti kao teme između lokalne samouprave, sa jedne strane, i korisnika i građana, sa druge strane. U kasnijoj diskusiji sa učesnicima Obuke donet je zaključak da je neophodno da se komunikacijskim strategijama kreira ambijent koji politiku energetske efikasnosti postavlja visoko na listi prioriteta donosilaca odluka, ali i korisnika i građana, a na opštu korist svih strana.

U trećem, završnom, delu prvog dana obuke gospodin Miodrag Gluščević, iz Stalne konferencija gradova i opština, je govorio o programima koje SKGO sprovodi na polju energetske efikasnosti. Zatim je gospodin Đorđe Vuković iz Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima učesnicima predstavio mogućnosti za finansiranje projekata energetske efikasnosti koje su na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave. U dinamičnoj diskusiji došlo se do zaključa da su sredstva koja su namenjena JLS značajna, ali da je čest problem nedostatak kapaciteta u JLS za izradu i implementaciju kvalitetnih projekata energetske efikasnosti. Takođe, predstavnici JLS su naglasili da često imaju kratke rokove i nejasne smernice pri oglašavanju poziva za dodelu sredstava Kancelarije, te da bi bliža komunikacija između svih strana doprinela boljem iskorišćavanju raspoloživih finansija.

Drugi dan Obuke bio je namenjen tehničkim aspektima sistema energetskog menadžmenta. Tokom tri bloka energetski menadžeri Vrbasa, gospodin Nikola Vujović i gospodin Željko Zečević, i energetski menadžer Šapca, gospodin Slobodan Jerotić, predstavili su prisutnim energetskim menadžerima metode komunikacije sa donosiocima odluka, direktnim korisnicima usluga i građanima, korišćenje softvera kao alata u praćenju i planiranju lokalne energetike i metodologiju energetskih pregleda.

Tokom oba dana razvijala se kvalitetna diskusija među učesnicima, uz razmenu znanja i iskustava. Prisutni energetski menadžeri su istakli da im je potrebno umrežavanje radi međusobne razmene resursa i jačanja položaja struke. Takođe, prepoznata je važnost ovakvih okupljanja na kojima donosioci odluka i energetski menadžeri mogu da uporede iskustva i razvijaju partnerstva sa kolegama iz drugih JLS. Naglašena je i potreba unapređenja komunikacije organa vlasti na nacionalnom nivou sa predstavnicima gradova i opština o potrebama, preprekama i mogućnostima lokalnih samouprava da izvrše tražene obaveze. Primeri dobre prakse koji postoje u Srbiji na planu uspostavljanja sistema energetskog menadžmenta, složili su se učesnici, daju nadu i predstavljaju putokaz za ostvarivanje napretka u ovoj javnoj politici.