Zajedno sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) i Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), RES fondacija je u septembru 2016. godine organizovala radionicu pod nazivom “U kakvoj klimi lokalni razvoj napreduje? Ka ambicioznoj klimatskoj politici”.

Glavni cilj radionice bio je pravovremeni početak konsultacija sa stejkholderima u procesu formulacije strategije borbe protiv klimatskih promena. Radionica je bila namenjena lokalnim samoupravama koje su jedan od glavnih stejkholdera u ovom procesu. Približno dvadeset predstavnika lokalnih samouprava je aktivno učestvovalo u radionici.

Šef Odseka za klimatske promene srpskog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Danijela Božanić, obratila se učesnicima radionice i predstavila ulogu Ministarstva u procesu. Naglasila je značaj doprinosa lokalne samouprave razvoju Strategije o klimatskim promenama.

Radionica je bila zasnovana na tri ključne teme u vezi sa stratetgijom o klimatskim promenama, uključujući energetski menadžment, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Tim RES fondacije, konkretno Aleksandar Macura i Jasminka Young, zajedno sa članovima tima SKGO i BOŠ, objasnili su kako ovaj proces direktno utiče na lokalne samouprave i razjasnili ulogu i doprinos lokalnih samouprava ovom procesu. Na tri panela se raspravljalo o klimi kao platformi za prikupljanje ulaznih podataka koji će se koristiti prilikom izrade Strategije o klimatskim promenama.

Radionica RES fondacije ” U kakvoj klimi lokalni razvoj napreduje? Ka ambicioznoj klimatskoj politici”

Radionica je deo većeg projekta pod nazivom Monitoring klimatske politike Republike Srbije, koji RES fondacija sprovodi zajedno sa Fondacijom Hajnrih Bel.