Na konferenciji održanoj u Privrednoj komori Srbije sredinom Septembra 2016. godine pod nazivom “Borba protiv klimatskih promena: spremnost Srbije” šef delegacije Evropske unije za Srbiju Majkl Devenport najavio je novi projekat “Strategija i akcioni plan za klimatske promene”. Na radnoj sesiji posvećenoj konsultacijama sa stejkholderima i njihovom učešću u u Strategiji i akcionom planu za klimatske promene, Aleksandar Macura, predsednik upravnog odbora i suosnivač RES fondacije obratio se prisutnima i naglasio ulogu civilnog društva u procesu kreiranja politike u koja se tiče klimatskih promena. Jasminka Young, suosnivačica i član upravnog odbora RES fondacije istakla je da bi klimatska politika trebalo da bude ambiciozna. To zahteva energetsku tranziciju striktan prelaz na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

Konferencija “Borba protiv klimatskih promena: spremnost Srbije“