U petak, 28. jula, potpisan je dogovor o saradnji za uspostavljanje efektnog sistema energetskog menadžmenta u Gradu Užicu, koji predviđa razvoj programa i planiranje dokumenata za energetski menadžment. Uz RES fondaciju, potpisnici dogovora su Grad Užice, Regionalna razvojna agencija “Zlatibor” (RRA) i Beogradska otvorena škola (BOŠ).

Ovaj sporazum predstavlja osnovu za međusobnu saradnju s ciljem da se poboljša upravljanje energijom, zaštita životne sredine, kao i kvalitet usluga koje lokalne samouprave pružaju građanima.

RES fondacija, kao jedan od inicijatora uspostavljanja efektnog sistema energetskog menadžmenta u lokalnim samoupravama, zajedno će sa svojim partnerima omogućiti da se benefiti koje ovaj sistem donosi koriste na najbolji mogući način, sa upotrebom lokalno dostupnih resursa, naročito obnovljivih izvora energije, i uz poštovanje ekoloških standarda.