Forum mladih Evropskog pokreta u Srbiji je, u saradnji sa Asocijacijom za održivi razvoj, organizovao panel diskusiju na temu “Obnovljivi izvori energije za energetski efikasniju budućnost”. Suosnivač RES fondacije Aleksandar Macura bio je jedan od govornika.

Učesnici panela su pokušali da objasne koristi upotrebe obnovljivih izvora energije iz aspekta zaštite životne sredine, kao i iz pravnog i ekonomskog aspekta. Istaknuto je da Srbija ima znatan potencijal za obnovljivu energiju, ali da se resursi ne koriste dovoljno, prema trenutnim podacima, tek oko polovine godišnjih energetskih potreba države. Takođe je istaknuto da u proizvodnji električne energije trenutno dominira ugalj, ali da u budućnosti obnovljivi izvori energije moraju biti ključni oslonac energetskog sistema u Srbiji, kako bi bi sistem bio stabilan i održiv.

Publika je razvila opširnu i temeljnu debatu sa panelistima, što je samo potvrdilo relevantnost ovih problema u očima naše omladine!

Više o tome na sledećem linku.