U januaru ove godine RES fondacija se pridružila srpskom ogranku Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, najveće svetske inicijative posvećene korporativnoj održivosti.