Aleksandar Macura, programski direktor RES fondacije je 23. marta 2021. godine u 15h učestvovao u novim javnim konsultacijama o ponovljenom javnom uvidu u Nacrt plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd. Javne konsultacije organizovale su Beogradska otvorena škola (BOŠ) i RegulatornI institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) sa ciljem da okupe stručnu i zainteresovanu javnost, kako bi zajedno razgovarali o sadržaju Nacrta plana, izmenama u Nacrtu nakon prvih javnih konsultacija, i formulisali ključne preporuke za unapređenje teksta.

Snimak sa pomenutog događaja možete da pogledate na Facebook stranici Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu.