Aleksandar Macura, Programski Direktor RES fondacije je 22. januara 2021. godine uzeo učešće u javnim konsultacijama o javnom uvidu u Nacrt plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd. Javne konsultacije su organizovale Beogradska otvorena škola (BOŠ) i RegulatornI institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) sa ciljem da okupe stručnu i zainteresovanu javnost, kako bi zajedno razgovarali o sadržaju Nacrta plana, izmenama u Nacrtu nakon prvih javnih konsultacija, i formulisali ključne preporuke za unapređenje teksta.

U nastavku možete da pogledate snimak sa pomenutog događaja.