2020. godinu u Srbiji odlikovalo je sve glasnije nezadovoljstvo građana opštim stanjem životne sredine. Istovremeno, Srbija na svom formalnom putu ka EU dobija ocenu o “ograničenom napretku” u oblasti pripreme za klimatske promene. U istoj godini EU počinje sa prvim aktivnostima i promocijom Evropskog zelenog dogovora sa ciljem da Evropa postane prvi klimatski neutralni kontinent do 2050. godine.

Zbog toga, želimo da razgovaramo o tome da li Srbija ima sopstvene resurse da se pripremi za klimatske promene?

Uvodničari/ke: Aleksandar Macura – RES fondacija, prof. dr Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet u Beogradu, Maša Perović, WWF Adria Srbija, prof. dr Vladimir Đurđević, Fizički fakultet u Beogradu, Aleksandar Kovačević, ekspert za energetiku i prof. dr Vladimir Janković, Univerzitet u Mančesteru.

Moderatorka: Ljubica Gojgić, novinarka.

Izvor: Centar za demokratiju