Učešće Aleksandra Macure, programskog direktora RES fondacije, na tribini “Srbija posle koronavirusa: Kako štitimo javna dobra?” u organizaciji Friedrich Ebert Stiftung, Kancelarija Beograd.