Aleksandar Macura, programski direktor u RES fondaciji održao je prezentaciju na sastanku Mreže energetskih menadžera i poverenika za energetsku efikasnost. Sastanak je organozovan od strane Stalne konferencije gradova i opština (SKGO). Na sastanku, Aleksandar je predstavio rezultate Analize uticaja procesa pristupanja EU na JLS u oblasti energetike, obuhvaćenih pregovaračkim poglavljem 15.

Agendi događaja možete pristupiti OVDE, dok više informacija o samom digađaju na web stranici SKGO.