U petak, 26. maja, u prostorijama Startit centra, održana je radionica pod nazivom „Ka transparentnoj i inkluzivnoj klimatskoj politici u Srbiji: Učešće civilnog društva u izradi Strategije borbe protiv klimatskih promena“. Radionicu su zajednički organizovali Beogradska otvorena škola, RES Fondacija i Koalicija 27. Radionica je organizovana sa ciljem da se organizacije civilnog društva bliže upoznaju sa projektom izrade Strategije borbe protiv klimatskih promena, ciljevima ove Strategije, kao i da se identifikuje prostor za učešće zainteresovane javnosti i instrumenti putem kojih zainteresovana javnost može da doprinese izradi ovog dokumenta. Prvi deo radionice bio je posvećen diskusiji o značaju usvajanja Strategije borbe protiv klimatskih promena za dalje oblikovanje politike borbe protiv klimatskih promena u Republici Srbiji. Radionicu su otvorili Stevan Petrović iz Beogradske otvorene škole i Jovana Dragić iz Koalicije 27, podvlačeći značaj politike borbe protiv klimatskih promena i izražavajući nadu da će radionica doprineti aktuelizaciji ove teme. U okviru prve sesije akcenat je pre svega stavljen na kontradiktornost koja postoji između, sa jedne strane, deklarativnog zalaganja za dalji nastavak procesa evropskih integracija i implementacije evropskih standarda, i sa druge strane, baziranja razvoja na eksploataciji fosilnih goriva, utemeljenog u brojnim strateškim dokumentima Republike Srbije.

Više o ovom događaju možete pronaći na Facebook stranici RES fondacije.