Konferenciju “Moving Forward with Europe” organizovali su Fondacija Hajnrih Bel i GEF – Green European Foundation, 20. marta u Berlinu. Aleksandar Macura je prisustvovao i aktivno učestvovao ispred RES fondacije. Konferencija je razmatrala na koji način bi Evropska unija mogla nastaviti da ima snažnu spoljnu i sigurnosnu politiku zasnovanu na vrednostima, održivu ekonomsku i infrastrukturnu politiku, klimatsku i energetsku politiku koja je okrenuta inovacijama i politiku koja se tiče izbeglica i azila, a koja može na pravi način da odgovori trenutnim izazovima. Među govornicima na konferenciji bili su, između ostalih, Lusil Šmid, jedna od predsednica Zelene evropske fondacije, i Ralf Fiks, predsednik Fondacije Hajnrih Bel.

Video snimak konferencije: http://www.boell.de/stream