SVRHA ANGAŽOVANJA
Svrha angažovanja stažiste/stažistkinje je da dopuni svoja znanja sa studija praktičnim radom. Kroz iskustvo stečeno radom i angažmanom na projektima na kojima radi tim stručnjaka RES fondacije, kao i upoznavanjem partnerske mreže RES fondacije stažista/stažistkinja može pospešiti pronalazak odgovarajućeg angažmana u oblasti javnih politika, pre svega klimatske i energetske politike. Po završenom stažu kandidat/kandidatkinja će dobiti preporuku od strane RES fondacije.

O RES FONDACIJI
RES fondacija je osnovana u januaru 2015. godine. Osnivači su istovremeno i članovi Upravnog odbora RES fondacije, u koju su uložili svoje znanje, dobru volju i veštine. Suosnivači su profesionalci u oblasti javnih politika s značajnim iskustvom u kreiranju i upravljanju razvojnim projektima (klima, energetika, siromaštvo i migracije) I višegodišnjim radnim iskustvom u vladinim institucijama i međunarodnima organizacijama kao što su program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, EU.

Okvir za delovanje RES fondacije zasniva se na veri da građani imaju pravo na raznovrsna i kvalitetnija javna dobra (public goods). RES fondacija inicira, pokreće i osnažuje partnerstva između svih zainteresovanih strana, javnog, privatnog, nevladinog sektora i građana u pružanju javnih dobara i usluga koje doprinose vitalnosti lokalnih zajednica.

RES fondacija nastoji da osmisli kvalitetne programske aktivnosti, kroz koje će svim uključenim stranama da pruži neophodno znanje i resurse. RES fondacija se fokusira na sledeće oblasti klimatske i energetske politike:

 • Ublažavanje i adaptacija na klimatske promene
 • Energetska i efikasnost prirodnih resursa
 • Obnovljivi izvori energije
 • Smanjenje energetskog siromaštva
 • Povećanje zapošljavanja i dohotka u oblasti cirkularne ekonomije
 • Poboljšanje stanja životne sredine i javnog zdravlja.

Partnerska mreža RES fondacije brzo raste zahvaljujući vrednosnoj, profesionalnoj i ličnoj reputaciji. RES fondacija je kroz dosadašnje partnerske projekte sa Evropskom klimatskom fondacijom (ECF), Hajnrih Bel Fondacijom (HBS), Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Fondom braće Rokfeler (RBF) uticala na kreiranje klimatske i energetske politike na nacionalnom i lokalnom nivou. Tokom 2016. godine formalizovana je saradnja na uspostavljanju delotvornog sistema energetskog menadžmenta sa opštinama Trstenik, Užice, Kraljevo, Paraćin i Vrbas. RES fondacija je I član Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija od 2015. godine, kao i član Radne grupe projekta za izradu Nacionalne strategije za borbu protiv klimatskih promena Republike Srbije. Više o RES fondaciji saznajte na:

OBAVEZE I ODGOVORNOSTI STAŽIŠTE
Pod nadzorom tima RES fondacije, stažista će obavljati sledeće poslove:

 • pružati podršku u razvoju i sprovođenju programskih aktivnosti koje sprovodi tim RES fondacije uključujući i pripreme predloga projekata;
 • pisati izveštaje sa sastanaka i događaja organizovanih od strane RES fondacije;
 • pružati pomoć prilikom organizacije događaja;
 • pružati pomoć u komunikaciji sa partnerima;
 • redovno učestvovati na svim radionicama po zahtevu tima;
 • učestvovati na sastancima tima RES fondacije;
 • pisati izveštaje o radu na projektima.

POTREBNE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE
Kandidat/kandidatkinja za stažiranje u RES fondaciji mora u vreme podnošenja zahteva da ispunjava jedan od sledećih uslova:

 • da bude upisan/a u završnoj akademskoj godini master studijskog programa na Fakultetu političkih nauka u Beogradu;
 • da je diplomirao/a sa visokom stručnom spremom u toku 2016 godine.

SPOSOBNOSTI:

 • jake organizacione i istraživačke sposobnosti;
 • odlične analitičke, komunikacione i veštine pisanja;
 • odlične međuljudske veštine;
 • iskazan interes za rad u RES fondaciji;
 • poznavanje rada na standardnim softverskim aplikacijama (MS Office, Exel, Word, Power Point);
 • lični integritet i poštenje;
 • razumevanje i prilagodljivost po pitanju kulture, roda, vere, rase, nacionalnosti i godina

JEZIK
Odlično znanje pisanog i govornog engleskog jezika . Predviđena je kraća provera znanja.

NAPOMENA
Angažovani stažista/stažistkinja neće primati finansijsku nadoknadu od strane RES fondacije.
Angažman stažiste/stažistkinje u RES fondaciji ne podrazumeva i njegovo zaposlenje nakon isteka perioda stažiranja u fondaciji.

PROCEDURA ZA PRIJAVU
Prijava treba da sadrži:

Kratko motivaciono pismo koje treba da sadrži a) razloge zbog kojih kandidat traži stažiranje, b) šta očekuje od stažiranja, c) razloge koji kandidata/kandidatkinju čine najboljim izborom za ovu poziciju;
CV na srpskom jeziku