Regioni uglja na Zapadnom Balkanu, u Ukrajini i u EU pozvani su da učestvuju u programu razmene radi ubrzavanja pravedne lokalne energetske tranzicije. Program razmene između regiona uglja predstavlja mogućnost da regioni započnu direktne, jedan na jedan dijaloge, da se povežu sa različitim zainteresovanim stranama, da uče jedni od drugih i prenose znanja.

Program razmene je deo Inicijative za regione uglja na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini. Inicijativu predvodi Evropska komisija u saradnji sa šest međunarodnih partnera: Svetskom bankomEvropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Evropskom investicionom bankom (EIB), Sekretarijatom Energetske zajednice, poljskim Nacionalnim fondom za zaštitu životne sredine i upravljanje vodama i Koledžom Evrope u Natolinu.

Poziv za kandidate koji žele da učestvuju u programu razmene upućen je na godišnjem sastanku koji je održan 24. juna. Regioni uglja u Bosni i Hercegovini, na Kosovu1, u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji, Ukrajini i EU pozvani su da učestvuju u programu razmene. EU regioni koji su bili regioni uglja ili su predvodnici u relevantnim oblastima (kao što su tehnologija obnovljive energije, pametna specijalizacija) takođe su dobrodošli da se prijave.

Regioni koji učestvuju u ovom programu biće povezani na osnovu interesovanja i ekspertize i odabraće teme značajne za postepeno ukidanje uglja koje treba detaljno da se istraže. Prioritet će biti dat formiranju parova koji se sastoje od jednog regiona uglja sa Zapadnog Balkana ili iz Ukrajine i jednog regiona uglja iz EU. Međutim, sam proces će biti fleksibilan i zasnovan na potrebama.

Svi regioni koji učestvuju u ovom programu imaće koristi od finansiranih studijskih poseta, razmene znanja i ekspertske podrške. Uz prilagođenu ekspertsku podršku, regioni će imati pristup pomoći drugih regiona kroz mogućnosti praktičnog učenja, kao i pristup alatkama i podršci za analizu i procenu dosadašnjih tranzicija i mapiranje daljih koraka.

Zainteresovani kandidati su pozvani da se prijave do 15. septembra 2021. godine. Informacije o zahtevima i procesu prijave dostupne su na veb-stranici programa.

Za više informacija, obratite se exchangeWBUA@coalregions.eu

1 Navođenje Kosova ne dovodi u pitanje stavove o njegovom statusu, i u skladu je sa UNSCR 1244 (Odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija) i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova