Bačvani dobre energije su se okupili na obuci pod nazivom „Energetski pregledi i optimizacija rada javnih objekata“, sa ciljem da se razmeni dobra energija i dobro znanje.

Obuka je održana u sekretarijatu Mreže dobre energije u Vrbasu, za energetske menadžere iz Vojvodine.
Na ovoj obuci energetski menadžeri iz raznih opština Vojvodine su imali priliku da razviju znanje o upravljanju potrošnjom energije i ostvarivanju ušteda.
Prve dve obuke su bile na temu “Blower door merenja” koja je obrađena kroz teorijski i praktični deo, i “Optimizacija prelaska na korišćenje biomase u
javnim objektima i sinhronizacija sa merama energetske efikasnosti”.

Celokupnu obuku su vodili energetski menadžeri iz sekretarijata, Nikola Vujović i Željko Zečević.