Pogledajte demo naše softverske aplikacije koja meri dobru energiju i dobro informisana donosi odluke o upravljanju energijom širom naše mreže lokalnih vlasti i drugih stejkholdera u Srbiji i šire.