Obezbeđivanje daljinskog grejanja u Srbiji može koristiti svim zainteresovanim stranama. Investitori i vlasnici kompanija koje obezbeđuju ove usluge mogu sebi stvoriti održivi profit. Korisnicima se može obezbediti kao pouzdana, kvalitetna, jeftina i dostupna usluga.

Lokalna samouprava ne mora da vodi računa o budžetskim posledicama pružanja ove usluge, a takođe ne mora da se plaši ni zbog tehničkih ili finansijskih kolapsa javnih preduzeća koja pružaju ovu uslugu, sa potencijalno ozbiljnim posledicama po stanovništvo i lokalno društvo.

Srpska Vlada može bolje planirati i bolje upravljati svojim resursima u energetskom sektoru ne vodeći računa o posledicama koje mogu nastati zbog lošeg kvaliteta daljinskog grejanja u ostatku energetskog sistema Srbije i može imati koristi od smanjenja trgovinskog deficita ili povećanja dodate vrednosti u ekonomiji zbog boljeg korišćenja kvalitetne energije. Uvođenje projekata obnovljivih izvora u sistemima daljinskog grejanja, sprovedenih zajedno sa poboljšanjem uređaja za energetsku efikasnost za korišćenje ogrevnog drveta u domaćinstvima, može doprineti postizanju nacionalnih ciljeva u oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Na kraju, ali ne i najmanje važno, svi građani Republike Srbije mogu imati koristi od poboljšanja kvaliteta životne sredine i smanjenja rizika od klimatskih promena zahvaljujući smanjenju emisije gasova se efektom staklene bašte, kao i zbog toga što neće biti nevoljni sufinansijeri usluge daljinskog grejanja drugih ljudi.

Pročitajte publikaciju na linku: