Film je izrađen u okviru projekta “Dobra klima za razvoj – učešće lokalnih samouprava i civilnog društva u kreiranju nacionalne klimatske politike u procesu pristupanja EU”.

Dajmo priliku lokalnom kandidatu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *