Okvir EU za klimu i energiju do 2030. godine nije okvir koji treba da stigne “odozgo” i da lokalnim zajednicama donese neke nove namete – administrativne, finansijske ili institucionalne.

To je jedna šansa da se lokalne zajednice preobraze u smeru efikasnijeg korišćenja energije, povećanog udela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisija ugljen-dioksida, a sve to zajedno će doprineti komforu, odnosno kvalitetu života na lokalu u Srbiji.