Na sastanku Environment Task Force u Sekretarijatu Energetske zajednice, koji je održan 15 februara, Aleksandar Macura, programski direktor RES fondacije imao je prezentaciju pod nazivom “Učešće stejkholdera u pripremi klimatske strategije u Srbiji”.

Pronađite prezentaciju RES fondacije na sledećem linku http://bit.ly/2lSQr9L