U organizaciji RES fondacije, u utorak 27. decembra u Beogradu je održana konferencija pod nazivom Klimatska politika Republike Srbije – učešće privrede i lokalnih samouprava, a povodom predstavljanja rezultata projekta Monitoring klimatske politike Republike Srbije, koji je realizovan uz podršku Heinrich Böll fondacije u Srbiji.
Pored predstavljanja elektronske brošure (koju je moguće preuzeti na kraju vesti), učesnici su imali prilike da čuju iskustva privrednika i predstavnika lokalnih samouprava o procesu implementacije javnih politika u delu klimatskih promena. O tome šta je potrebno da se njihovo mišljenje bolje uobliči i predoči donosiocima odluka na odgovarajući način i kako zajedno kao društvo možemo da iskoristimo prilike koje borba protiv klimatskih promena može doneti, govorili su pored predstavnika RES fondacije Jasminke Young i Aleksandra Macure i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, fondacije Heinrich Böll u Srbiji, Stalne konferencije gradova i opština, Privredne komore Srbije, Uprave za šume Republike Srbije, privatnog sektora i lokalnih samouprava.

Jedan od motiva za organizaciju konferencije bila je i prezentacija elektronske brošure u kojoj su predstavljeni rezultati projekta “Monitoring klimatske politike u Republici Srbiji” i koja ima za cilj da informiše o značaju Nacionalne strategije za borbu protiv klimatskih promena i načinima na koji lokalna samouprava i privreda mogu da se uključe u njenu pripremu. Pored predstavljanja elektronske brošure, Jasminka Young je istakla da je RES fondacija od svih aktivnih učesnika procesa dobili dobar dijalog i rezultate koji nedvosmisleno ukazuju da lokalna samouprava i privreda od Klimatske strategije zahtevaju energetsku tranziciju i da u njoj vide novu šansu za razvoj našeg društva. Interes za intenzivniju i kvalitetniju razmenu na temu Klimatske strategije između svih zainteresovanih strana nesumnjivo doprinosi kreiranju informisane Klimatske strategije zasnovane na dokazima.

Elektronsku brošuru možete preuzeti u nastavku.

Galeriji sa više fotografija možete pristupiti u nastavku.