U prostorijama Stalne konferencije gradova i opština u četvrtak 27. oktobra, održan je radni sastanak pod nazivom “Smanjenje zagađenja iz peći i šporeta na čvrsto gorivo – Mapa puta”

Sastanak je okupio predstavnike lokalnih samouprava, republičkih organa, agencija, instituta i međunarodnih razvojnih partnera kao i Stalne konferencije gradova i opština, sa ciljem da već dokumentovanim problemima zagađenja vazduha preciznije definiše i trasira maršute mogućih rešenja i pripadajućih praktičnih politika.

U uvodnom delu diskusije Aleksandar Macura iz RES fondacije je predstavio relevante podatke koji ukazuju na posledice upotrebe neefikasnih šporeta i peći. Predstavljene analize ukazuju na drastične negativne posledice kako na javno zdravlje, tako i na ekonomski i socijalni status ugroženih domaćinstava.

Aleksandar Macura je predstavio relevante podatke koji ukazuju na posledice upotrebe neefikasnih šporeta i peći

Jasminka Young je istakla da će RES fondacija na osnovu saznanja i povratnih informacija iz javnog i civilnog sektora, pripremiti detaljnu Mapu puta ka smanjenju zagađenja iz neefikasnih šporeta i peći, kao predlog za definisanje vremenskog okvira za intervenciju od strane brojnih aktera. Ovo s ciljem da se definiše i usvoji sprovodiva, efikasna i sveobuhvatna politika za promovisanje efikasnih šporeta, koja obuhvata elemente energetike, javnog zdravlja, socijalne politike i zaštite životne sredine.

Jasminka Young predstavlja ciljeve Mape puta ka smanjenju zagađenja iz neefikasnih šporeta i peći

Kroz ovaj Projekat, RES fondacija uz podršku Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GIZ), želi da utiče na poboljšanje javnog zdravlja i smanjenje energetskog siromaštva uopšte.

Današnji sastanak je samo jedna od niza aktivnosti koje RES fondacija sprovodi u okviru Projekta“Promovisanje efikasnih šporeta” u partnerstvu sa GIZ DKTI projektom ”Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji”.