Preporuke za unapređenje energetskog planiranja u Novom Sadu, Kragujevcu i Aranđelovcu (Zbornik radova)

Ono što može biti ključna uloga lokalne samouprave u kreiranju inkluzivne i multisektorske energetske politike je, međutim, uloga pokretača promene koja podrazumeva prikupljanje i širenje informacija i unapređenje znanja kod zainteresovanih aktera.

ta uloga se ne može ostvariti bez ozbiljnog i kvalitetnog učešća pojedinaca i udruženja koji mogu presudno doprineti formulisanju nacionalnih interesa, stvaranju i iskazivanju tražnje za kvalitetnim upravljanjem energetikom i borbom protiv klimatskih promena. Da bi se to ostvarilo potrebno je obezbediti njihovo učestvovanje u stvaranju i kontroli sprovođenja politika u ovoj oblasti, skupljanju i pružanju stručnog znanja u ovoj oblasti, kao i podizanju svesti i edukaciji javnosti.

Celu studiju možete preuzeti ovde: