U viziji Energetske unije ključna je uloga građana u energteskoj tranziciji. Građani će imati koristi od novih tehnologija koje će smanjiti njihove račune za energiju, investiraće u te tehnologije i aktivno će učestvovati na tržištu energije. Takvi građani prirodno postaju nosioci promene u energetici.

Aktivno učešće građana u lokalnim zajednicama i njihovih predstavnika u lokalnim vlastima u razvoju projekata obnovljivih izvora energije u vlasništvu zajednice značajno je doprinelo prihvatanju obnovljive energije, pristupu kapitalu što je dovelo do novih investicija na lokalu, do povećanja izbora za potrošače ivećeg učešća građana u energetskoj tranziciji.

Celu brošuru možete preuzeti ovde: