Mreža dobre energije povezuje građane, opštine i gradove u rešavanju izazova lokalne energetike. Mreža dobre energije je dobrovoljna platforma za povezivanje lokalnih samouprava i partnera iz vladinog, nevladinog i poslovnog sektora, posvećenih primeni i širenju dobre prakse i rešenja u lokalnoj energetici.

Mreža dobre energije je krovna inicijativa RES fondacije koja se realizuje uz partnersku podršku suosnivača Beogradske otvorene škole, Pokreta gorana Vojvodine. Gradovi Šabac i Pirot, i opština Vrbas su podržali principe dobre energije od samog osnivanja Mreže dobre energije.

Šta je dobra energija? Dobra energija je lokalno dostupna, prijateljica je životnoj sredini, planira se dugoročno, vlasništvo je lokalne zajednice, koristi se efikasno, predmet je javnih i transparentnih rasprava koje uključuju sve zainteresovane strane; dobra energija se dobija iz obnovljivih izvora, ne proizvodi gasove sa efektom staklene bašte i kadra je da kvalitetno greje domaćinstva u Srbiji čuvajući zdravlje i kupovnu moć njenih građana. Ovako dobra energija se isporučuje u saradnji i partnerstvu svih zainteresovanih strana!

TAMO GDE SE (S)VIĐA!