Energetska unija (EnU) je jedan od najvećih političkih prioriteta Evropske unije (EU). EnU je mehanizam koji treba da smanji evropsku zavisnost od fosilnih goriva, omogućavajući slobodan protok energije u jedinstvenom evropskom energetskom tržištu. Evropska komisija (Komisija) je idejni tvorac i predlagač EnU.

EnU nastaje sa ciljem da obezbedi sigurniju, pristupačniju i održiviju energetiku.

Stvaranje EnU je nastavak procesa čiji su deo i klimatska i energetska politika do 2030. godine i Evropska strategija za sigurnost energetskog snabdevanja. EnU je izraz verovanja da su potrebne nove i pojačane mere kako bi se uspešno odgovorilo na buduće izazove.

Ceo izveštaj možete preuzeti ovde: