Svrha ovog izveštaja jeste da izračuna jedinične troškove smanjene emisije CO2 u srpskom elektroenergetskom sektoru u 2014. godini.

Izračunata su 54 različita jedinična troška kao posledica različitih pretpostavki o vrednostima određenih parametara. Na osnovu stvarnog seta parametara iz 2014. godine, izračunato je 27 jediničnih troškova, dok je preostalih 27 izračunati pretpostavljanjem vrednosti koje bi parametri imali da je 2014. godine proizvodnja struje u hidroelektranama bila poput proseka u periodu od 2008-2013.

Pod ovim pretpostavkama izračunati su jedinični troškovi kreću se u rasponu između -76 (kada se uzmu u obzir i izbegnuti spoljni uticaji) i 9 evra po toni smanjenog emitovanog ugljen-dioksida. Na primer, cena emisione dozvole EU u Nemačkoj postignuta na aukciji 30.10.2015. dostigla je 8.59 evra po dozvoli.

Proračun u ovoj analizi nije uzeo u obzir nikakvu štetu na imovini komunalnih preduzeća. Fokus je bio na izračunavanju finansijskih i materijalnih efekata posledica, a ne na izračunavanju troškova štete koje su izazvale poplave i prateća dešavanja, koja su izazvala i smanjenu proizvodnju struje i smanjenu emisiju ugljen-dioksida.

Totalni troškovi smanjenja su izračunati na osnovu razlike između ostvarenih parametara u elektroenergetskom sektoru 2014. godine (i prilagođenih ostavrenih parametara) i parametara iz suprotnog scenarija. Taj suprotni scenario je zasnovan na “godišnjem proseku”. Parametri “godišnjeg proseka” su izračunati kao prosečne vrednosti odabranog seta podataka iz perioda od 2008. do 2013. godine. Korišćeni su različiti izvori podataka prilikom kreiranja i “godišnjeg proseka” i suprotnog scenarija. Ti izvori su: Republički zavod za statistiku (RZS), Elektromreža Srbije (EMS), Elektroprivreda Srbije (EPS), i Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS).

Zanimljivo je primetiti da je smanjenje potrošnje uglja (u kvantitativnom smislu) u oba analizirana slučaja bilo veće od smanjenja proizvedene energije što može ukazivati ili na poboljšanu efikasnost ili na bolji kvalitet uglja. U svakom slučaju, produktivnost je bila povećana u oba slučaja.

Pročitajte pubikaciju ovde: