Zaključcima Evropskog saveta u oblasti klimatske i energetske politike do 2030, usvojenim 24. oktobra 2014. godine, uspostavljen je novi Okvir klimatske i energetske politike EU do 2030.

Proces usvajanja novog Okvira pokrenula je Evropska komisija, usvajanjem Zelene knjige u martu 2013. godine i otvaranjem javne rasprave. Po okončanju procesa javne rasprave, Evropska komisija je u vidu Saopštenja (Communication) predložila novi klimatski i energetski okvir, koji je potom bio predmet rasprave u evropskim
institucijama.

Svrha ovog papira je da predstavi konsultativni proces koji je doveo do formulisanja ovih strateških dokumenata, da predstavi zacrtane ciljeve kao i da poveže novi Okvir klimatske i energetske politike Evropske unije sa strateškim planiranjem i obavezama Srbije. Ukazano je na značaj otvorenosti i učešća svih zainteresovanih strana u procesu konsultacija i to u najranijoj fazi izrade strateških dokumenata, budući da se već tada može ostvariti presudan uticaj na njihov konačan sadržaj i postavljanje nacionalnih ciljeva čije će postizanje zbog širokog konsenzusa biti izvesnije.

Kako se Srbija još uvek nalazi u fazi definisanja strateškog okvira iz oblasti klime i energije, ovaj papir bi trebalo da posluži kao inspiracija za unapređenje često kritikovanog, netransparentnog procesa javnih konsultacija.

Celu studiju možete preuzeti ovde: